Uzņēmums


Lūdzu aizpildiet, izmantojot latīņu alfabēta burtus (A-z, 0-9, utt.)


Ja uzņēmuma nodokļu rezidences valstī tiek piešķirti nodokļu maksātāju numuri, Jums ir pienākums norādīt Jūsu pārstāvētā uzņēmuma nodokļu maksātāja numuru. Šī prasība dažādās valstīs var atšķirties. Vairāk informācijas: : http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/; Jūs varat arī konsultēties ar attiecīgās valsts nodokļu administrāciju.

Juridiska persona: Juridiskā adrese


Juridiskā persona: Uzņēmējdarbības vietas adrese un kontakti


Lūdzam ņemt vērā, ka saimnieciskās darbības veikšanas vietas adrese ir vieta, kurā faktiski tiek veiktas galvenās uzņēmuma saimnieciskās darbības aktivitātes.

Juridiska persona: Pilnvarotās personas


Uzņēmuma pilnvarotā persona/-as: Pilnvarotā persona ir persona, kurai ir juridisks pamats parakstīties juridiskās personas vārdā. Juridiskai personai var būt vairākas pilnvarotās personas. Ja pilnvarotajai personai ir tiesības pārstāvēt juridisko personu tikai kopā ar vēl kādu pilnvaroto personu, lūdzu aizpildīt informāciju par katru no šīm personām.
Politiski nozīmīga persona* – persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

Juridiska persona: Finanšu informācija
Patiesais labuma guvējs


Patiesais labuma guvējs: fiziska persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no uzņēmuma kapitāla daļām vai balstiesīgajām akcijām vai kura kontrolē uzņēmuma darbību citādā veidā.

Patiesais labuma guvējs 1: Personas dati


Lūdzu norādiet visus patiesā labuma guvējus.

Patiesais labuma guvējs: fiziska persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no uzņēmuma kapitāla daļām vai balstiesīgajām akcijām vai kura kontrolē uzņēmuma darbību citādā veidā.

Ja patiesā labuma guvēja rezidences valstī privātpersonām tiek piešķirti nodokļu maksātāju numuri, Jums ir pienākums norādīt patiesā labuma guvēja nodokļu maksātāja numuru. Šī prasība dažādās valstīs var atšķirties. Vairāk informācijas: : http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/. Jūs varat arī konsultēties ar patiesā labuma guvēja rezidences valsts nodokļu administrāciju.

https://www.irs.gov/individuals/international-individuals
Politiski nozīmīga persona* – persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.>

Patiesais labuma guvējs 1: Kontaktinformācija


Lūdzu ņemt vērā, ka dzīvesvietas valsts ir vieta, kur persona dzīvo vai arī valsts, kurā persona uzturas lielāko daļu laika

Adrese, kurā pieteikuma iesniedzējs saņem pastu

Patiesais labuma guvējs 2: Personas dati


Lūdzu norādiet visus patiesā labuma guvējus.

Patiesais labuma guvējs: fiziska persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no uzņēmuma kapitāla daļām vai balstiesīgajām akcijām vai kura kontrolē uzņēmuma darbību citādā veidā.

Ja patiesā labuma guvēja rezidences valstī privātpersonām tiek piešķirti nodokļu maksātāju numuri, Jums ir pienākums norādīt patiesā labuma guvēja nodokļu maksātāja numuru. Šī prasība dažādās valstīs var atšķirties. Vairāk informācijas: : http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/. Jūs varat arī konsultēties ar patiesā labuma guvēja rezidences valsts nodokļu administrāciju.

https://www.irs.gov/individuals/international-individuals
Politiski nozīmīga persona* – persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.>

Patiesais labuma guvējs 2: Kontaktinformācija


Lūdzu ņemt vērā, ka dzīvesvietas valsts ir vieta, kur persona dzīvo vai arī valsts, kurā persona uzturas lielāko daļu laika

Adrese, kurā pieteikuma iesniedzējs saņem pastu

Patiesais labuma guvējs 3: Personas dati


Lūdzu norādiet visus patiesā labuma guvējus.

Patiesais labuma guvējs: fiziska persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no uzņēmuma kapitāla daļām vai balstiesīgajām akcijām vai kura kontrolē uzņēmuma darbību citādā veidā.

Ja patiesā labuma guvēja rezidences valstī privātpersonām tiek piešķirti nodokļu maksātāju numuri, Jums ir pienākums norādīt patiesā labuma guvēja nodokļu maksātāja numuru. Šī prasība dažādās valstīs var atšķirties. Vairāk informācijas: : http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/. Jūs varat arī konsultēties ar patiesā labuma guvēja rezidences valsts nodokļu administrāciju.

https://www.irs.gov/individuals/international-individuals
Politiski nozīmīga persona* – persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.>

Patiesais labuma guvējs 3: Kontaktinformācija


Lūdzu ņemt vērā, ka dzīvesvietas valsts ir vieta, kur persona dzīvo vai arī valsts, kurā persona uzturas lielāko daļu laika

Adrese, kurā pieteikuma iesniedzējs saņem pastu

Patiesais labuma guvējs 4: Personas dati


Lūdzu norādiet visus patiesā labuma guvējus.

Patiesais labuma guvējs: fiziska persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no uzņēmuma kapitāla daļām vai balstiesīgajām akcijām vai kura kontrolē uzņēmuma darbību citādā veidā.

Ja patiesā labuma guvēja rezidences valstī privātpersonām tiek piešķirti nodokļu maksātāju numuri, Jums ir pienākums norādīt patiesā labuma guvēja nodokļu maksātāja numuru. Šī prasība dažādās valstīs var atšķirties. Vairāk informācijas: : http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/. Jūs varat arī konsultēties ar patiesā labuma guvēja rezidences valsts nodokļu administrāciju.

https://www.irs.gov/individuals/international-individuals
Politiski nozīmīga persona* – persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.>

Patiesais labuma guvējs 4: Kontaktinformācija


Lūdzu ņemt vērā, ka dzīvesvietas valsts ir vieta, kur persona dzīvo vai arī valsts, kurā persona uzturas lielāko daļu laika

Adrese, kurā pieteikuma iesniedzējs saņem pastu

Klientu anketa

Zināšanas un pieredze


Jūs tiekat brīdināts, ka saskaņā ar novērtējumu, kas veikts, pamatojoties uz Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma 126.2 panta desmito daļu, Forex Spot darījumi un/vai maržas tirdzniecība var nebūt Jums piemēroti. Mēs iesakām Jums atvērt DEMO kontu, pirms Jūs uzsākat tirdzniecību LIVE (īstas tirdzniecības) kontā. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka tiks uzskatīts, ka Jūs piekrītiet šim brīdinājumam katru reizi, kad lietosiet tirdzniecības platformu un dosiet rīkojumus.

Klienta mērķi un vajadzības, izplatīšanas kanāli


Jūs tiekat brīdināts, ka Jūsu vajadzības un gaidas saistībā ar valūtu un metālu CFD tirdzniecību neatbilst mūsu noteiktajam produkta “Valūtu un metālu CFD” mērķa tirgum. Mēs iesakām Jums atvērt DEMO kontu, pirms Jūs uzsākat tirdzniecību LIVE (īstas tirdzniecības) kontā. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka tiks uzskatīts, ka Jūs piekrītiet šim brīdinājumam katru reizi, kad lietosiet tirdzniecības platformu un dosiet rīkojumus.

Līgums un Tirdzniecības platformas noteikumi