Finanšu un kapitāla tirgus komisija

FCMC_Latvia

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (www.fktk.lv) ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde, kas regulē un pārrauga Latvijas banku, krājaizdevu sabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas starpnieku, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku, privāto pensiju fondu, maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu darbību.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija veicina finanšu un kapitāla tirgus stabilitāti, konkurētspēju un attīstību, kā arī nodrošina klientu interešu aizsardzību.

Amenda Markets AS IBS ir licencēta ar licences numuru 06.06.11.506/420: https://www.fktk.lv/tirgus-dalibnieki/ieguldijumu-pakalpojumu-sniedzeji/ieguldijumu-brokeru-sabiedribas/amenda-markets-as-ibs/, un to uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Amenda Markets AS IBS ir reģistrējusies pārrobežu ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanai ES un EEZ valstīs. Mēs nodrošinām mūsu darbības atbilstību Eiropas Savienības un vietējiem normatīvajiem aktiem tai skaitā MiFID direktīvai un Finanšu instrumentu tirgus likumam.

ES UN EEZ REĢISTRĀCIJAS

Amenda Markets AS IBS ir reģistrēta ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai (ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem pieņemšana un nodošana izpildei, ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem izpilde uz ieguldītāju vai trešo personu rēķina) un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai (finanšu instrumentu turēšana, valūtas maiņas pakalpojumi, ja tie saistīti ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu) šādās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs:

Baltijas Finanšu konsultantu asociācija (BFAA)

BFAABaltijas Finanšu konsultantu asociācija (BFAA) (www.bfaa.lv)ir bezpeļņas organizācija, ko kopīgi nodibinājušas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas komercbanku asociācijas un kuras dalībnieku vidū ir lielākās Baltijas finanšu iestādes. BFAA licencēšanas process ir izveidots, balstoties uz Lielbritānijas Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) izstrādātajiem principiem.

Ko nozīmē būt BFAA sertificētam?

BFAA sertifikācija nozīme, ka ieguldījumu pakalpojumus klientiem sniegs tikai tie uzņēmuma darbinieki, kuru zināšanas un ētikas standarti atbilst kritērijiem, kas noteikti MiFID II ( Finanšu instrumentu tirgus direktīvā), un CISI principiem.

Kādas priekšrocības tas sniedz klientiem?

Darbiniekiem ir jāatbilst izvirzītajiem ētikas standartiem un pastāvīgi jāpilnveido savas zināšanas, kas piešķir Amenda Markets pakalpojumiem papildus uzticamību un nodrošina, ka pakalpojumu sniedzējs pastāvīgi seko līdzi jaunākajām tendencēm finanšu tirgos.

TOP