YOU ARE HERE: HOMEKlientu iesniegumu un sūdzību par Sabiedrības pakalpojumiem izskatīšanas kārtība (26/02/2021 redakcija) (PDF)

Klientu iesniegumu un sūdzību par Sabiedrības pakalpojumiem izskatīšanas kārtība (26/02/2021 redakcija) (PDF)