Amenda Markets paziņo par izmaiņām tirdzniecības platformas noteikumos un cenrādī, kas ir saistīti ar neaktīviem tirdzniecības kontiem. Izmaiņas stāsies spēkā 2021.gada 12. maijā. Detalizēta informācija ir pieejama Amenda Markets juridisko dokumentu sadaļā.
Amenda Markets paziņo par izmaiņām tirdzniecības platformas noteikumos un cenrādī, kas ir saistīti ar neaktīviem tirdzniecības kontiem. Izmaiņas stāsies spēkā 2021.gada 1. aprīlī. Detalizēta informācija ir pieejama Amenda Markets juridisko dokumentu sadaļā.
Amenda Markets paziņo par izmaiņām tirdzniecības platformas noteikumos un cenrādī, kas ir saistīti ar neaktīviem tirdzniecības kontiem. Izmaiņas stāsies spēkā 2020.gada 1. oktobrī. Detalizēta informācija ir pieejama Amenda Markets juridisko dokumentu sadaļā.

Līgo brīvdienas

Informējam, ka saistībā ar Līgo brīvdienām 22., 23., un  24. jūnijā netiks veikta jaunu klientu akceptēšana un naudas iemaksu un izmaksu darījumu apstrāde. Svētki neietekmēs tirdzniecības sistēmas darba laiku, un tirdzniecība notiks ierastajā režīmā. Novēlam priecīgus vasaras saulgriežus!
Amenda Markets paziņo par tirdzniecības nosacījumu izmaiņām visiem pieejamajiem finanšu instrumentiem: Swap uzcenojums tiks izmainīts uz 60%. Minētā izmaiņa stāsies spēkā 2020.gada 18. martā. Detalizēta informācija būs pieejama Amenda Markets cenrādī, dokumentā, kas tiks publicēts juridisko dokumentu sadaļā.
TOP